කාන්තා මීටර් 800 ශ්‍රී ලංකා නව වාර්තාවක්

5

කාන්තා මීටර් 800 ධාවන ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ඩිල්ෂි කුමාරසිංහ අද සමත් වුණා.

ඇය එම ඉසව්ව විනාඩි 2යි තත්පර දෙකයි දශම 5යි 2කින් නිම කළේ කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගනයේ පැවති ජාතික තේරීමේ තරගයකට සහභාගී වෙමින්.

මීට පෙර එම ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තා පිහිටුවා තිබුණේ ගයන්තිකා අබේරත්න විසින්.
ගයන්තිකා 2017 වසරේ දී කාන්තා මීටර් 800 ඉසව්ව නිම කර තිබුණේ විනාඩි 2යි තත්පර 2යි දශම 5යි 5 කදී.

Your Comments