ක්‍රීඩාංගණ ඉදිකිරීමේ කටයුතු නවතා ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් කියයි

10

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් ක්‍රීඩාංගණ ඉදිකිරීමේ කටයුතු නවතා ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දෙමළ සන්ධාන මන්ත්‍රී සිවඥානම් ශ්‍රීදරන් මහතා කිලිනොච්චිය පොදු ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරීම සම්න්ධයෙන් යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින්.

යාපනය ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරීමට යෝජනා වී ඇත්තේ ද පෞද්ගලික ආයෝජනයක් මගින් බවයි ක්‍රිඩා අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේ.

Your Comments