අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම එක්දින තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පුර්ව වටය අද

7

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැත්වෙන අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම එක්දින තරගාවලියේ පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ තරග වටය හෙවත් අර්ධ අවසන් පුර්ව වටයේ තරග අද පැවැත්වෙනවා.

මෙහිදී බදුරලිය සහ මුවර්ස් කණ්ඩායම් අතර තරගය මොරටුවේදී පැවැත්වෙන අතර රාගම සහ ටැමිල් යුනියන් අතර තරගය පැවැත්වෙන්නේ කටුනායක නිදහස් වෙළද කලාපීය ක්‍රිඩාංගණයේදීයි.

භක්‍ක්‍ සහ නාවුක හමුදා කණ්ඩායම් අතර තරගය ක්‍ක්‍ක්‍ ක්‍රිඩාංගණයේදී ද ීක්‍ සහ යුධ හමුදා කණ්ඩායම් අතර තරගය බොරැල්ල පී සරා ඕවල් ක්‍රිඩාංගණයේ දී පැවැත්වෙනවා.

මෙම තරග වලින් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම් ලබන 9 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත අර්ධ අවසන් පූර්ව වටය සදහා සුදුසුකම් ලබන අතර අවසන් මහා තරගය අප්‍රේල් 11 වනදා කොළඹ එස් එස් සී පිටියේදී පැවැත්වීමට නියිමිතයි.

Your Comments