මෙරටින් තවත් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයන් 160ක්

මෙරටින් තවත් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයන් 160ක්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයන් 160 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙන බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා, ප්‍රතිශක්ති විද්‍යා හා සෛල ජෛව විද්‍යා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ් බව තහවුරු වී ඇත්තේ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සෛල ජෛව විද්‍යායතනය සාම්පල 182ක සිදුකළ ජාන විශ්ලේෂණ පරීක්ෂණ මගින්

Share This