ජනපති ලේලිය ඇමරිකාවේ ඉදන් උපන්දිනය සැමරූ හැටි –  photos

ජනපති ලේලිය ඇමරිකාවේ ඉදන් උපන්දිනය සැමරූ හැටි – photos

අපේ රටේ වත්මන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ එකම පුතු මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතාගේ ආදරණීය බිරිඳ සෙව්වන්දි රාජපක්ෂ මහත්මිය මාස කිහිපයකට පෙර උතුම් මව් පදවිය ලැබුවා.

ඉතින් ඒ ගැන මේ වනවිට අපේ රටේ නොදන්නා කෙනෙක් නැහැ.

මනෝජ් රාජපක්ෂ මේ වනවිට ආදරණීය බිරිඳ සහ අලුත උපන් දූ සිගිත්තියත් එක්ක ඇමරිකාවේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ.

ඒ වගේම අලුත උපන් පුංචි සිගිති දියණිය බලන්න ජනාධිපති ආර්යාව මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඇමරිකාවට ගිහින් තියෙනවා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ලේලිය වන සෙව්වන්දි රාජපක්ෂගේ උපන්දිනය පහුගිය දවසක යෙදිලා තිබුණා.

ඉතින් මේ සුන්දර අවස්ථාව ඔවුන් ඇමරිකාවේ ඉදලා සමරලා තියෙනවා

මේ ඒ අපූරු සුන්දර අවස්ථාවේ ලබාගත්ත ඡායාරූප පෙළක්

Share This