ගුරු විදුහල්පති සේවා සංවෘත සේවාවක් බවට

ගුරු විදුහල්පති සේවා සංවෘත සේවාවක් බවට

ගුරු – විදුහල්පති සේවා සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීම තම අරගලයේ ජයග්‍රාහී ප්‍රතිපලයක් බව ගුරු සංගම් පවසනවා.

ඒ අනුව අරගලයට දායක වූ සියලු ගුරු විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු පාර්ශව වලට ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා සිය ස්තූතිය පළ කර සිටිනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ගුරු – විදුහල්පති සේවා සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබුණා.

ඒ අනුව, විදුහල්පති සේවය, ගුරු උපදේශක සේවය හා ගුරු සේවය 2021 අගෝස්තු මස 30 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංවෘත සේවාවක් බවට පත් වනු ඇති.

පත් කිරීම්, උසස් කිරීම්, විනය, ස්ථාන මාරු හා අනෙකුත් ආයතන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වන බලතල හා විධිවිධාන අදාළ සේවා සඳහා දැනට ක්‍රියාත්මක අයුරින්ම ඉදිරියටත් බල පැවැත්වෙන බව මෙම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්.

එක් එක් සේවාවට අනන්‍ය වූ විශේෂිත වැටුප් ව්‍යුහයන් පිළිබඳ අදාළ බළධාරීන් විමසා සුදුසු පරිදි සංශෝධනය කර ගත යුතු වන බවද එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

Share This