කමර්ෂල් ලීසිං නව ශාඛාව ගිරිඋල්ලේදී විවෘත වෙයි

කමර්ෂල් ලීසිං නව ශාඛාව ගිරිඋල්ලේදී විවෘත වෙයි

මෙරට මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වසර 33 ක අත්දැකීම් ඇති කොමර්ෂල් ලීසිං සමාගමේ නව ශාඛාවක් අද ගිරිඋල්ල නගරයේදී විවෘත කෙරුණා.

ගිරිඋල්ල, මීගමුව පාරේ, අංක 117 න් ඊ දරන ස්ථානයේ විවෘත කෙරුණු නව ශාඛාව මගින් සියළු මූල්‍ය සේවා කටයුතු ඉටු කරගත හැකි බවයි එහි කණිෂ්ඨ ප්‍රවර්ධන විධායක නිළධාරී දර්ශන වඩුගේ මහතා සඳහන් කළේ.

Share This