කැරොලියන් ජූරි ලඟදි කල Bridal Photo shoot එක

කැරොලියන් ජූරි ලඟදි කල Bridal Photo shoot එක

රූ රැජින කිරුළ නිසා ලෝකයක් කතා කළ කැරොලියන් ජූරිව ඔබට මතක ඇති නේ. කිරුළ අත්හැර දැමූ ජූරි ගැන කාලයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට අමතක වෙලාම ගියා.

කතාබහට ලක් නොවුණා වුණත්, ඇය සමාජ මාධ්‍ය තුළ නම් සක්‍රීය චරිතයක්.

මේ තියෙන්නේ ඇය ලඟදි කල Bridal Photo shoot එකක්…

Share This