65 ට වැඩි  තුන්වන මාත්‍රාවකට ඇමෙරිකාවෙන්  අවසර

65 ට වැඩි තුන්වන මාත්‍රාවකට ඇමෙරිකාවෙන් අවසර

වයස අවුරුදු 65 ඉක්ම වූ පුද්ගලයන් ට ෆයිසර් එන්නතේ 03 වන වර්ධක මාත්‍රාවක් ලබාදීම සඳහා අමෙරිකානු ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලන ආයතනය අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව දෙවන මාත්‍රාව ලබා, මාස 06 ක් ගත වූ මිලියන ගණනක ඇමරිකානුවන් තුන්වන මාත්‍රාවකට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙම වර්ධක මාත්‍රාව සඳහා රෝග පාලන හා වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය හෙවත් සීඩීසී විසින් මෙතක් අනුමැතිය ලබා දී නැහැ.

Share This