21 පාසල් නාවොත් ගුරුවරුන්ගෙ පඩි කපනවා –  වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර

21 පාසල් නාවොත් ගුරුවරුන්ගෙ පඩි කපනවා – වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර

එළඹෙන 21 වනදා පාසල් ආරම්භ වූ පසුව වර්ජනයේ නිරත වන වයඹ පළාත් ගුරුවරුන්ගේ සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ නොවැම්බර් මස වැටුප අත්හිටුවීමට පියවර ගන්නා බව වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතා කියා සිටිනවා.

කෙසේවෙතත් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය තීරණය කළේ එළැඹෙන 25 වනදා සිට ඉගැන්වීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමටය.

පාසල් විවෘත කිරීමේ කටයුතුවලට බාධා කරන සහ විරුද්ධව ක්‍රියා කරන පිරිස්වලට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ආණ්ඩුකාරවරයා දන්වා සිටියා.

පාසල් විවෘත කරන්නේ 21 වැනිදා වුවත් ගුරු සංගම් පවසන පරිදි ගුරුවරුන් පාසලට පැමිණෙන්නේ 25 වැනිදා බව කී ආණ්ඩුකාරවරයා එම යෝජනාව හකුලාගෙන 21 වැනිදාම පාසලට පැමිණිය යුතු බවද කියා සිටියා.

.

Share This