2032 ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ බි‍්‍රස්බේන් නුවරට.

2032 ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ බි‍්‍රස්බේන් නුවරට.

2032 ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වය ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ බි‍්‍රස්බේන් නුවරට හිමිව තිබෙනවා.

ඒ, ඊට අදාල අනුමැතිය ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවෙන් හිමිවීමත් සමඟයි.

ඒ අනුව 1956 වසරේ මෙල්බර්න් සහ 2000 වසරේ සිඩ්නි නුවර ට පසුව ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ ඔලිම්පික් උළෙලක් පැවැත්වෙන තුන්වන අවස්ථාව මෙය වනු ඇති.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පසුව එකම රටක නගර තුනක දී ඔලිම්පික් උළෙල පවත්වන රට ලෙසද ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේ ඉතිහාසයට එක්වනවා

Share This