2024 වන විට නතර කෙරෙන ආනයනය

2024 වන විට නතර කෙරෙන ආනයනය

2024 වන විට මිරිස් ආනයනය සම්පුර්ණයෙන්ම නතර කිරිමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ නාවලපිටිය ප්‍රදේශයේ කාබනික පොහොර සහ නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සිදු කරනු ලබන මිරිස් වගාවක් නිරික්ෂණයට එම ප්‍රදේශයට පැමිණි අවස්ථාවේදි.

විවිධ ප්‍රදේශවල අක්කර 3000ක මිරිස් වගාව සාර්ථකව සිදු කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව ද මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා එහිදී කියා සිටියා.

වතුකරයේ තාරුණ ප්‍රජාව වගාවට යොමු කරමින්, නතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නාවලපිටිය ගලබඩ වත්ත වතු යායේ වගා නොකරන ලද ඉඩම්වල වගා කටයුතු සඳහා ලබාදෙමින් අක්කර 100ක පමණ කාබනික මිරිස් වගාවක් සිදු කෙරෙනවා.

එක් අයෙකුට අක්කර භාගයක් බැගින් තරුණ තරුණියන් 200ක් සම්බන්ධ කරගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි.

TAGS
Share This