2022  වර්ෂයේ ලස්සනම “කැලැන්ඩරය”

2022 වර්ෂයේ ලස්සනම “කැලැන්ඩරය”

නව වසරක උදාවත් සමග අප හැමෝගෙම නිවසේ අලුත් වෙන අංගයක් ලෙස දින දර්ශනය නැතිනම්, “කැලැන්ඩරය” හැඳින්වීමට පුළුවන්.

නව වසරේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව සැලසුම් කරන්නේ මෙම දින දර්ශනයේ දින වකවානු වලට අනුකූලව යි.

මෙරට කවුරුත් ආදරය කරන දක්ෂ ජනප්‍රිය වගේම ප්‍රවීන කලාකරුවන් එකතු කර 2022 වර්ෂය සදහා නිර්මාණය කරන ලද දර්ශණීය දින දර්ශනයක ඡායාරූප මේ දින වල සමාජ මාධ්‍ය තුල දකින්නට ලැබෙනවා.

එහි ඇති අපූර්වත්වය මේ ඡායාරූප දැකීම තුලින්ම ඔබට වැටහේවි.

Share This