ෆයිසර් එන්නතට ඇමරිකාවේ පූර්ණ අනුමැතිය

ෆයිසර් එන්නතට ඇමරිකාවේ පූර්ණ අනුමැතිය

කොරෝනා මර්දනය සඳහා අමෙරිකාව තුළ පූර්ණ අනුමැතිය හිමිවූ පළමු එන්නත බවට ෆයිසර් එන්නත පත්වී තිබෙනවා.

මෙතෙක් ඒ සඳහා ලැබී තිබුණේ හදිසි භාවිත අනුමැතිය පමණයි.

ඒ අනුව ඇමෙරිකානු ආහාර හා ඖෂධ පාලක අධිකාරිය සඳහන් කළේ සති 03 ක පරතරයකින් යුක්තව ෆයිසර් මාත්‍රා 02 ක් ලබාදීමටත් වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි සියල්ලන්ට එය ලබාදීමටත් අවසර හිමිවන බවයි.

පුද්ගලයින් 44,000 ගෙන් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම එන්නත කොරෝනා රෝගයට එරෙහිව 91%ක් ආරක්ෂාකාරී බව ට අනාවරණය වී ඇතැයි ද ඇමෙරිකානු ආහාර හා ඖෂධ පාලක අධිකාරිය පැවසුවා.

ඒ අනුව අමෙරිකාව තුළ ෆයිසර් එන්නතට ඇති ඉල්ලු‍ම ඉහළ යනු ඇති.

TAGS
Share This