ළමයින් හත් දහසකට වැඩි පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදිතයින්.

ළමයින් හත් දහසකට වැඩි පිරිසක් කොවිඩ් ආසාදිතයින්.

ළමයින් 7,534 දෙනකු කොවිඩ් ආසාදිත වී නිවෙස්වල ප්‍රතිකාර ගනිමින් සිටින බව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන මහත්මිය පවසනවා.

මෙම ළමයින් සියලුදෙනා අවුරුදු දෙකත් පහළොවත් අතර වයස් කාණ්ඩයේ පසුවන බව සඳහන්.

ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් පිළිබඳ අදාල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාල මගින් නිරන්තරයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන බවද ඇය සඳහන් කළා.

Share This