හෝටල් නිරෝධායනයේ අධික මුදල් ?

හෝටල් නිරෝධායනයේ අධික මුදල් ?

විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණීමේදී නිරෝධායනය සඳහා යොමු කරන ඇතැම් හෝටල්වලින් අධික ලෙස මුදල් අය කරන්නේ නම්, ඊට අදාළ මැදිහත්විම් සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.

කෙරෝනා පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් රඳවා තැබෙන හෝටල්, එම කාලසීමාව සඳහා තමන්ගෙන් අධික මුදලක් අය කරන බවට සංචාරකයින් චෝදනා කර තිබෙනවා

පවතින සිමාවන්ට යටත්ව දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් 2,000ක් පමණ දිනකට කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපොළින් පැමිණෙන බව සඳහන්.

එසේ පැමිණෙන ශ්‍රි ලාංකිකයින් වූව ද පූර්ණ කොරෝනා මර්ධන එන්නත්කරණයට ලක්ව ඇතත් කොරෝනා පරීක්ෂණයක් සිදු කර එහි ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් හෝටල් නිරෝධායනයට යොමු කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

TAGS
Share This