හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

හෙට ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට දිනයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශකළා.

ඒ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

කඩුවෙල, බෝමිරිය, කහන්තොට, කොතලාවල, වැලිවිට, හේවාගම සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවලට මෙලෙස හෙට රාත්‍රී 10 සිට ඉරිදා පස්වරු 2 දක්වා පැය 16ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

Share This