හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී කිත්සිරි කහටපිටිය මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී කිත්සිරි කහටපිටිය මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී කිත්සිරි කහටපිටිය මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

ඒ මහතා කොවිඩ් ආසාදිතව ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිය දී මිය ගොස් ඇති බව සදහන්.

කිත්සිරි කහටපිටිය මහතා කලක් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ විපක්ෂනායකයා ලෙසද කටයුතු කළා.

Share This