හැමෝම දැකපු චමත්කාගේ නොදැකපු ලස්සන

හැමෝම දැකපු චමත්කාගේ නොදැකපු ලස්සන

සුදේශ් වසන්ත පීරිස් අධ්‍යක්ෂණය කළ හුස්ම චිත්‍රපටයට ලංකාවේ ලොකු කතාබහක බහක් ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා.

ඒ චිත්‍රපටය හරහා කවුරුත් හඳුනනාගත් නිළියක් තමයි චමත්කා ලක්මිණී කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඇය පෙනී සිටි දර්ශන නිසා  බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානයට ලක් වුණා.

හුස්ම චිත්‍රපටයේදී ඇගේ සුන්දර පෙනුම ඒ විදියටම දැකගන්න බැරිවුණත්, ඇය එක එක විදිහට ඡායාරූප වලට පෙනී ඉන්න කැමති කෙනෙක්.

මේ තියෙන්නෙ චමත්කා ලක්මිණි ගෙ අලුත්ම ෆොටෝස් ටික.

Share This