හසිනි සැමුවෙල් මේ එන්නේ මොකටද ?

හසිනි සැමුවෙල් මේ එන්නේ මොකටද ?

හසිනි සැමුවෙල් කියන්නේ හැමෝම දන්න කියන නිරූපණ ශිල්පිනියක්. ඇය ගැන බොහෝ දෙනා අතර වැඩි කතාබහක් ඇති වුණේ ගායන ශිල්පි ෆිල්ටි සමඟ විවාහ වීමත් සමඟයි. එම විවාහයෙන් ඔවුන් දෙදෙනාට දරුවෙකුත් ලැබුණා.

අලුත්ම ඡායාරූප පෙලක් සහ ටික්ටොක් වීඩියෝ කිහිපයක් හේතුවෙන් ඇය ගැන නැවත කතාබහට ලක් වෙලා තියෙනවා.

ඇය ජනතාව වෙනුවෙන් උදව් පදව් කරන ජයාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යට එක් කරලා තිබුණා.

මේ ඡායාරූප වලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සමහුරු කියල තිබුනේ ඇය දේශපාලනයට පිවිසීමට සූදානමක් තියෙනවා කියලයි.

හැබැයි එකට තවමත් හසිනිගෙන් උත්තරයක් ලැබිලා නැහැ.

කෙසේ නමුත් ඇය මෙම සිදු කරන කාර්යය පීඩාවට පත්ව ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් ඉතාමත් අස්වැසිල්ලක් බව සඳහන් කළ යුතුයි.

Share This