හසිනි සැමුවෙල්ගේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප පෙළක් [PHOTOS]

හසිනි සැමුවෙල්ගේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප පෙළක් [PHOTOS]

නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය තුළ අති දක්ෂ නිරූපිකාවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි හසිනි සැමුවෙල් කියන්නේ….

මේ වෙද්දි හසිනිට අවුරුදු 24ක්….. කොහොමහරි ඇය දැන් සිංගල් මාම් කෙනෙක් වෙලා ඉවරයි…

ඇයගේ ලස්සන ඡායාරූප පෙළක් පහතින්,

Share This