හම්බන්තොට ට එපිට මුහුදේ භූ චලනයක්

හම්බන්තොට ට එපිට මුහුදේ භූ චලනයක්

හම්බන්තොට ට කිලෝමීටර් 160ක් පමණ ගිනිකොණ කලාපයේ මුහුදු ප්‍රදේශයේ භූ චලනයක් සිදුවී තිබෙනවා.

එය ඒකක 4.1ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුතු බව වාර්තා වන්නේ.

පස්වරු 01.33 ට එම කම්පනය හටගෙන ඇති බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය සඳහන් කළා.

කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු අවදානමක් නොමැති බව සඳහන්.

TAGS
Share This