හදිස්සියේම ලංකාවට එන්න පිටත් වුන උදාරි

හදිස්සියේම ලංකාවට එන්න පිටත් වුන උදාරි

රිදී තිරයේ වගේම පුංචි තිරයේත් ඉතාම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වුන උදාරි වර්ණකුළසූරිය පහුගිය දවස් වල තමන්ගේ පවුලේ අයත් එක්ක හිටියේ විදෙස්ගත වෙලා.

තමන්ගේ සැමියයි දියණියයි එක්ක විදෙස් ගත වෙලා හිටපු උදාරි කලා කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න පහු ගිය දවස් වල නිතර නිතර ලංකාවට ඇවිත් ගියා.

උදාරි ගැන දැනගන්න ලැබෙන අලුත් ආරංචිය තමයි පවුලේ අයත් එක්ක ඇය ලංකාවට එන්න පිටත් වෙලා තියනවා.

ඒ ගැන ඇය සටහනකුත් එක්ක චායරූප වගයක් ඇගේ මුහුණුපොතේ පළ කරලා තිබුනා.

Share This