සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 28ක් වර්ජනයක

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 28ක් වර්ජනයක

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 28ක් ඒකාබද්ධව මේ වන විට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වනවා.
ඒ, කොරෝනා මර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා නොදීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින්.
රජයේ හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමයේ සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර රෝහලක හෝ වාට්ටුවක මෙම විරෝධතාව ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි.
වෛද්‍යවරුන් හැර දිවයින පුරා සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ එක් ලක්ෂ විසිපන්දහසක පමණ ප්‍රමාණයක් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එක්ව සිටින බවද සමන් රත්නප්‍රිය මහතා සඳහන් කළා.

Share This