සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කරන්න එපා !

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කරන්න එපා !

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කරමින් විවාහ මංගල උත්සව ඇතුලු‍ විවිධ සාද පවත්වන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇති අවස්ථාවක උත්සව පැවැත්වීම සදහා අවසර ඉල්ලමින් දෛනිකව විශාල සංඛ්‍යාවක් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි කාර්යාල වෙත පැමිණෙන බවයි.

Share This