සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සඳහා සිකුරාදා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම ඇරඹෙයි

සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සඳහා සිකුරාදා ඉන්ධන නිකුත් කිරීම ඇරඹෙයි

සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සඳහා අද සිට සෑම සිකුරාදා දිනකම තෝරාගත් පිරවුම්හල්වල දී ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව තෝරාගත් පිරවුම්හල් 74 කදී සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කලේ.

කෙසේ වෙතත් ප‍්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග මේ වනවිට රට තුළ නොමැති බැවින් සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයට වෙන් කෙරුණු ඇතැම් පිරවුම්හල්වල දී ඉන්ධන නිකුත් නොකරන තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති බව ද සඳහන්.

Share This