සුන්දර නුවරඑළියේ ගිය පුෂ්පිකා [PHOTOS]

සුන්දර නුවරඑළියේ ගිය පුෂ්පිකා [PHOTOS]

පුෂ්පිකා ද සිල්වා කියන කෙනා ගැන ආයේ ආයේ අමුතුවෙන් හඳුන්වාදීම් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතනවා..

ඉතිං අපේ රටේ සුරූපි නිරූපිකාවක් වගේ රට පුරා සංචාරය කරන්න ප්‍රිය කරන කෙනෙක් තමයි පුෂ්පිකා කියන්නේ…

ඉතිං මේ දවස්වල ඇය ඉන්නේ සුන්දර නුවරඑළියේ.

ඇයගේ නුවරඑළි ගමනේ අපූරු රූ එකතුවක් මුහුණු පොතට එකතු කරලා තිබුණා. 

Share This