සින්ඩි මැකේන් සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට

සින්ඩි මැකේන් සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට

රෝමයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන සඳහා වන එක්සත් ජනපද තානාපතිනී සින්ඩි මැකේන් සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

නිවේදනයකක් නිකුත් කරමින් අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය කියා සිටියේ ඇය ලබන 25 වැනිදා මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බවයි.

තානාපතිනිය 28 වැනිදා දක්වා මෙරට රැඳී සිටිනු ඇති බව සඳහන්.

Share This