සිංගප්පූරුවෙන් සිවිල් සේවකයන්ට දීමනාවක්

සිංගප්පූරුවෙන් සිවිල් සේවකයන්ට දීමනාවක්

කොවිඩ් 19 වෛරසයට එරෙහි සටනේදී ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් සැපයූ සියලු සිවිල් සේවකයින්ට වසර අවසාන මාසයේදී විශේෂ ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබාදීමට සිංගප්පූරු රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

එම ප්‍රසාද දීමනාව කණිෂ්ඨ සේවකයින්ටද ලබාදීමට තීරණය කර ඇති අතර එය සිංගප්පූරු ඩොලර් 500ක් බවයි එරට රාජ්‍ය සේවා අංශය ප්‍රකාශ කළේ.

මීට අමතරව උසස් තනතුරු දරණ නිළධාරීන්ටද අමතර ඩොලර් 500ක් ගෙවීමට එරට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

වසරේ ගතවූ පළමු මාස 6න් පසුවද සිංගප්පූරු රජය විසින් එරට සිවිල් හා කණිෂ්ඨ සේවකයින්ට ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබා දුන්නා.

Share This