සාලිගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේපයි.

සාලිගේ ඇප ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේපයි.

බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාට ඇප ලබාදෙන ලෙස ඔහුගේ නීතීඥවරයා කල ඉල්ලීම අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ බුදු පිළිම කැඩීමේ සිද්ධියේ සැකකරුවන් සමග සබඳතා පවත්වා ඇති බවට ඔහුට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.

සැකකාර අසාද් සාලි වෙනුවෙන් ඔහුගේ නීතීඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා විසින් ඇප ඉල්ලීම සිදුකල අතර කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික ශ්‍රී රාගල මහතා එය ප්‍රතික්ෂේප කළා.

Share This