සාරියකින් සැරසුණු ටීනාගේ අලුත්ම ඡායාරූප [PHOTOS]

සාරියකින් සැරසුණු ටීනාගේ අලුත්ම ඡායාරූප [PHOTOS]

ටීනා ෂනෙල් ගැන ආයේ ඉතිං අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ…

ලංකාවේ නිරූපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ඉතාමත් ජනප්‍රිය චරිතයක්නේ.

ඇයට බාල මහළු හැමදෙනාම වගේ ආදරේ කරනවා.

ඒ වගේම තමයි ටීනාට තියෙන්නේ හරිම ආකර්ෂණීය රූපයක් කිව්වොත් හරි.

ඇය ගැන කියනවා නම් ඇය හැමදාම වගේ විවිධ වූ විලාසිතා කරන නිළියක්.

ඇය කරන විලාසිතාවලට ලැබෙන ප්‍රතිචාරත් ඒ වගේම ඉතාමත් ඉහළයි. 

මේ ඇය සාරියකින් සැරසුණු ඡායාරූප එකතුවක්.

Share This