ස්පුට්නික් මාත්‍රා හැටපන්දහසක් දිවයිනට

ස්පුට්නික් මාත්‍රා හැටපන්දහසක් දිවයිනට

තවත් ස්පුට්නික් එන්නත් මාත්‍රා හැටපන් දහසක් අද අලුයම මෙරටට රැගෙන විත් තිබෙනවා.
ඖෂධ සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ස්පුට්නික් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රා 15,000එහි අන්තර් ගත වන බවයි.
ඉතිරි එන්නත් 50,000 මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජනතාවට පළමු මාත්‍රාව ලෙස ලබාදෙන බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Share This