ස්ථාවර මිළ නොසලකා මිළදී ගන්නා වී තොග රාජසන්තක කිරීමට සැලසුම්.

ස්ථාවර මිළ නොසලකා මිළදී ගන්නා වී තොග රාජසන්තක කිරීමට සැලසුම්.

තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ස්ථාවර මිළ නොසලකා මිළදී ගන්නා වී තොග රාජසන්ථක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ, කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

Share This