සරාගී නිලි නතාෂා පෙරේරාගේ නවතම ඡායා රූප පෙළක්

සරාගී නිලි නතාෂා පෙරේරාගේ නවතම ඡායා රූප පෙළක්


නතාෂා පෙරේරා කියන්නේ රංගන ශිල්පිනියක්,මෙන්ම වෘත්තියෙන් නිරූපන ශිල්පිනියක් ද වනවා. නිරන්තරයෙන්ම  සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහට ලක්වෙන චරිතයක් තමයි ඇය.ජනප්‍රිය ගායක ප්‍රිහාන් සමග තමයි ඇය විවාහ වෙලා ඉන්නේ.

පසුගිය දිනවල කතාවක් පැවතුනා ඇය විවාහයෙන් වෙන් වී සිටින බවටත් .නමුත් එය සත්‍යයක් නො වන බවයි ඇය පවසා තිබුනේ .
නිතරම වගේ අලුත් වන විලාසිතා ඇය අත්හදා බලනවා .ඒ හරහා  තමයි ඇය ගැන වැඩිපුර කතා බහට ලක්වෙන්නෙ.
ඇයගේ සමාජ මාධ්‍යට ඇගේ හැඩ වැඩ පිරුණ ඡායාරූප කිහිපයක් එක් වී තිබුණේ මේ අයුරින් .

මේ තියෙන්නෙ එම ඡායාරූප .

Share This