සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත් පුද්ගලයින් ගණන මිලියනය ඉක්මවයි

සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත් පුද්ගලයින් ගණන මිලියනය ඉක්මවයි

සයිනොෆාම් කොරෝනා මර්දන එන්නතේ පළමු හා දෙවන මාත්‍රා ඊයේ දිනයේදි පුද්ගලයින් 72,888 දෙනෙකු සඳහා ලබාදී ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා

ඒ  අනුව පළමු මාත්‍රාව ඊයේ දිනයේ පුද්ගලයින් 66,060 දෙනෙකු සඳහා ලබාදී  ඇති අතර දෙවන මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 6,828 දෙනෙකු සදහා ලබාදී අවසන්

මේ වන විට සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබා ගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 1,106,086ක්

මේ අතර කොවිෂිල්ඩ් එන්නතේ මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් ගණන 354,651ක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා.

Share This