සමිතාගේ උපදිනය දා වීඩියෝව..

සමිතාගේ උපදිනය දා වීඩියෝව..

සමිතා මුදුන්කොටුවගේ උපන්දිනය පසුගිය දවසක යෙදිලා තිබුන අතර ඇගේ සැමියා වන චිරන්තත්, දියණිය කාවින්ද්‍යා සහ පුතා ශේනුත් එකතු වෙලා සමිතාව පුදුම කරවලා තිබුනේ මෙන්න මේ විදියට..

Share This