සම්බන්ධන් උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ පක්ෂ කොළඹට කැඳවයි

සම්බන්ධන් උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ පක්ෂ කොළඹට කැඳවයි

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. සම්බන්ධන් මහතා විසින් උතුර – නැගෙනහිර සියලු දෙමළ‍ දේශපාලන පක්ෂ අද කොළඹට කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ, පොදු මතයකට එළැඹීමේ අරමුණින් බලය බෙදීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහායි.

පසුගියදා ජනාධිපති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සඳහන් කලේ බලය බෙදීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා තමන් සූදානම් බවයි.

Share This