සතොස තවත් භාණ්ඩ 6 ක මිල අඩු කරයි

සතොස තවත් භාණ්ඩ 6 ක මිල අඩු කරයි

ලංකා සතොස තවත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 6 ක මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වියළි මිරිස් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් රුපියල් 30 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1700 ක්.

නව මිල ගනන් සංශෝධනයට අනුව සුදුකැකුළු කිලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කර තිබෙනවා ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 169ක් වනවා.

රතු කැකුළු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 8 කින් අඩු කර තිබෙනවා ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 179ක්.

සුදු නාඩු කිලෝවක් ද රුපියල් 5 කින් අඩු වන අතර එහි නව මිල රුපියල් 184ක් වනවා.

තවද කිරි සම්බා කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 4කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 235ක් ලෙස සටහන් වනවා.

රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 5 කින් ද අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 365ක් වන බවයි සතොස ආයතනය නිවේදනය කළේ.

නව මිල ගණන හෙට සිට ක්‍රියාත්මකයි.

මිල ගනන් පහල දැමීම පිලිබඳව වූ නිවේදනය පහළින්,

Share This