සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කියයි.

සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කියයි.

හෙටින් ආරම්භ වන සති අන්තයේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොවන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කියා සිටිනවා.

ඒ අනුව හෙට සහ අනිද්දා දිනයන්හි විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදු නොකරන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක සඳහන් කළේ.

මේ අතර අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ රාත‍්‍රී කාලයේ පැයක කාලයක් සඳහා පමණක් බව එම කොමිසම කියා සිටියා.

ඒ අනුව අද A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,S,T,U,V,W යන කලාපවලට රාත‍්‍රී කාලයේ පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවනු ඇති.

විදුලි බලාගාර ආශ‍්‍රිත ජලාශවලට සැලකිව යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබීම හේතුවෙන් ඉදිරියේ දී විදුලි කප්පාදු කාලසීමාව අවම කිරීමට හැකියාව පවතින බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සදහන් කරනවා.

Share This