සත්ත්ව ආහාර ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

සත්ත්ව ආහාර ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

සත්ත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය බඩඉරිඟු හෝ වෙනත් සුදුසු ධාන්‍ය වර්ග මෙට්‍රික් ටොන් 25 දහසක් ආනයනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

කුකුළු පාලනයේ නිරත වන ගොවීන් විසින් කළ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

කුකුළන් සඳහා කෑමට ලබාදෙන ධාන්‍ය මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් කුකුළු මස් සහ බිත්තර වල මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Share This