සංජානා ගමාරච්චි විවාහ ගිවිස ගනී [PHOTOS]

සංජානා ගමාරච්චි විවාහ ගිවිස ගනී [PHOTOS]

සංජානා ඔනාලි ගමාරච්චි ගැන අපි ඊයේත් කතා කළානේ.. සංජනා මේ දවස්වල ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ ගිහිං…

ඒ ඇයි කියලා දැනටමත් ඔයාලා දන්නවානේ නේද ?

ඉතිං මේ සුන්දර සංජනා සිංගප්පූරුවේ දී විවාහ ගිවිස ගෙන තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ආරංචි වුණේ…

ඇයගේ අතගත්තු ඇයගේ පෙම්වතා විහංග තිලංක… ඉතිං ඔවුන් දෙන්නටම සුබ මංගලම් කියලා අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා…

Share This