සංචාරණ සීමා හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි හතළිස් පන් දහසක පාඩුවක්

සංචාරණ සීමා හේතුවෙන් රුපියල් කෝටි හතළිස් පන් දහසක පාඩුවක්

මාසයක කාලයක් සංචාරණ සීමා ක්‍රියාත්මකවීමෙන් රටට සිදු වන මූල්‍යමය පාඩුව රුපියල් කෝටි හතළිස් පන් දහස ඉක්මවන බව මුදල්, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා ප්‍රකාශ කළේ.
කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් දිවයින පුරා සංචරණ සීමා පනවනු ලැබුවේ පසුගිය මැයි මස 21 වැනිදායි.
එම සීමා එලබෙන 21 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වනවා.
සංචරණ සීමා හේතුවෙන් දේශීය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් දිනකට රුපියල් කෝටි 1500 කට අධික මුදලක් අහිමි වන බවයි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පෙන්වා දෙන්නේ.
එය මුළු නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට එකක ප්‍රතිශතයක්.
මෙරට සමස්ත දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි පහළොස් ලක්ෂයක් ලෙස ගණන් බලා තිබෙනවා.ඒ අනුව එක් දිනක නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි හාර දහස් එක සියයක් පමණ වන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියා සිටියේ.

Share This