ශිරෝෂි රොමේෂිකාගේ අලුත් ෆොටෝ ශූට් එක

ශිරෝෂි රොමේෂිකාගේ අලුත් ෆොටෝ ශූට් එක

ශිරෝෂි රොමේෂිකා කියලා කියන්නේ අපේ රටේ කවුරුත් ආදරය කරන පුංචි තිරයේ සුරූපී රංගන ශිල්පිනියක්.

ශිරෝෂිව කාලයක් තිස්සේ නිර්මාණ තුලින් දකින්න ලැබුණේ නැහැ.

ඉතින් ඒ වසර තුනකට අදික කාලයක් ශිරෝෂි කැප කරලා තියෙන්නේ ඇයගේ දුව සහ ඇයගේ ආදරණීය පවුල වෙනුවෙන් නිසා කියලා තමයි ඇය කියන්නේ.

මේ දක්ෂ සුරූපී රංගන ශිල්පිනිය ශිරෝෂි පහුගිය දවසක තිලංක කියන කඩවසම් තරුණයත් එක්ක එකතු වෙලා අපූරු වෙඩින් ෆොටෝ ශූට් එකක් ලස්සනට කරලා තියනවා.

ඡායාරූප ශිල්පි නවීන් අලුත්ගේ තමයි ෆොටෝ ශූට් එක කරලා තියෙන්නේ.

Share This