ශ්‍රී ලංකන්  බිලියන 372ක අලාභයක – ‘කෝප්’ මසකින් සැලැස්මක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකන් බිලියන 372ක අලාභයක – ‘කෝප්’ මසකින් සැලැස්මක් ඉල්ලයි


ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමට අදාළ පූර්ණ ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් මාසයක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන ලෙස කෝප් කමිටුව විසින් දැනුම් දී තිබෙනවා

එමෙන්ම එම සමාගම මේ වන විට දරන අලාභය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කර අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ද මාසයක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට නිර්දේශ කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවා සමාගමේ දෛනික අලාභය අවම කර සමාගම ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රමවත් සැලැස්මක් අවශ්‍ය බව කෝප් කමිටුව පෙන්වා දී තිබුණා.

එම සමාගම මේ වන විට රුපියල් බිලියන 372ක අලාභයක් ලබමින් පවතින බවටයි කෝප් කමිටුවේ දී අනාවරණ වී ඇත්තේ.

TAGS
Share This