ශබ්දයේ වේගය මෙන් 5 ගුණයක් වේගවත් මිසයිලයක් ඇමරිකාව සාර්ථකව අත්හදා බලයි

ශබ්දයේ වේගය මෙන් 5 ගුණයක් වේගවත් මිසයිලයක් ඇමරිකාව සාර්ථකව අත්හදා බලයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් හයිපර්සොනික් මිසයිල තාක්ෂණය සාර්ථක ලෙස අත්හදා බැලූ බව එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළා.

හයිපර්සොනික් මිසයිලයක් ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ශබ්දයේ වේගය මෙන් පස් ගුණයක් එනම්, පැයට කිලෝමීටර 6,200 ඉක්ම වූ වේගයෙන් එල්ල කරන මිසයිලයි.

එම මිසයිල අත්හදාබැලීම වර්ජිනියා ප්‍රාන්තයේ වැලොප්ස් හි පිහිටි නාසා අංගනයේදී සිදු කර ඇති බව ඇමරිකානු නාවික හමුදාව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්.

Share This