වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳ ශේෂයේ  වසර 20කට පසු අතිරික්තයක්

වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳ ශේෂයේ වසර 20කට පසු අතිරික්තයක්

මෙම වසරේ ජූනි මාසයේ වෙළඳ ශේෂය අතිරික්තයක් වාර්තා කර ඇති බව මහ බැංකු නිකුත් කල වාර්තා වල දැක්වෙනවා.

එලෙස අතිරික්තයක් වාර්තා වී ඇත්තේ විසි වසරකට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.

ජූනි මාසය තුළ අපනයන ආදායම ඉහළ යාමත් ආනයන වියදම අඛන්ඩව පහත වැටීමත් හේතුවෙන් වෙළඳ ශේෂයේ අතිරික්තයක් වාර්තා වී ඇති බවයි බැංකු නිකුත් කල වාර්තා වල වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

Share This