වෙළඳුන් 585 කට නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග

වෙළඳුන් 585 කට නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග

වැඩි මිලට සහල් අළෙවි කරන්නන් සොයා තවදුරටත් මෙහෙයුම් ක‍්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය සඳහන් කලේ මෙහෙයුම් වලදී වෙළෙඳුන් රැසකට එරෙහිව නීතිමය ක‍්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.

වැඩි මිලට සහල් අළෙවි කළ වෙළෙඳුන් 106 ක් හා මිල ප‍්‍රදර්ශනය නොකර සහල් අළෙවි කිරීම මෙන්ම සහල් අළෙවිය ප‍්‍රතික්ෂේප කළ වෙළෙඳුන් 479 දෙනෙකු ඊට අයත්.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ නඩු පැවරීම් 24 ක් සිදුකර ඇති බව ද පාරිභෝගික අධිකාරිය සඳහන් කළා.

Share This