වෙඩි වැදී වනඅලියෙකු මියයි

වෙඩි වැදී වනඅලියෙකු මියයි

වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ඇතිලිවැව මහආරගම ප්‍රදේශයට පසුගිය දා වෙඩි වැදීමෙන් බරපතළ තුවාල සිදු වූ වනඅලියෙකු පැමිණි සිටි අතර එම වනඅලියා ඊයේ පස්වරුවේ දී මියගොස් ඇති බව වැල්ලවාය වනජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පවසනවා.

මෙම වනඅලියාට වෙඩි වැදීම් නිසා බරපතළ තුවාල සිදු වී තිබූ අතර එම තුවාල වෙනුවෙන් වනජීවි නිලධාරීන් විසින් ප්‍රතිකාර කටයුතු ද සිදු කර ඇත.

නමුත් වනඅලියා ගේ පාද වලට දැඩි හානි සිදු වී තිබූ අතර ආහාර ගැනීමට ද අලියාට නොහැකිව තිබූ බව වනජීවි නිලධාරීන් සදහන් කලේය.

වනඅලියාගේ මල සිරුර සම්බන්ධයෙන් පශ්චාත් මරන පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිත අතර වැල්ලවාය වනජීවි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරයි.

Share This