විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට සිය විශ්‍රාම වැටුප ලබාගැනීමට යුද හමුදාවේ සහාය (VIDEO)

විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට සිය විශ්‍රාම වැටුප ලබාගැනීමට යුද හමුදාවේ සහාය (VIDEO)

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වන සංචරණ සීමා හේතුවෙන් කොලඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට සිය විශ්‍රාම වැටුප ලබාගැනීම ට පවතින දුෂ්කරතාවය මගහරවා ගැනීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත කොවිඩි 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී, ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද්ධ හමුදාධිපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාගේ මගපෙන්වීම මත අද කොලඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි, ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ යොදා ගනිමින් යුද්ධ හමුදා භටපිරිස් විසින් එම විශ්‍රාම වැටුප් ලාභීන්ට පහසුකම් සලසා දීම සිදු කරන ලදී.

Share This