විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්කරුවන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීමක්

විශ්වවිද්‍යාල අයදුම්කරුවන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම් දීමක්

2022 උසස් පෙළ විභාග ප‍්‍රතිඵල මත පදනම්ව විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත‍්‍ර යොමු කිරීමේදී එක්දින සේවාව මඟින් නිකුත් කරන සහතික පත‍්‍රය අවශ්‍ය නොවන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් L.M.D ධර්මසේන මහතා සඳහන් කලේ, පාසල් අයදුම්කරුවෙකු නම් විදුහල්පතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ප‍්‍රතිඵල සහතිකය හෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් ප‍්‍රතිඵල තහවුරු කර ගැනීම යටතේ මුදල් ගෙවා ලබාගත් ප‍්‍රතිඵල තහවුරු කිරීමේ ලේඛනය ප‍්‍රමාණවත් බවයි.

බාහිර අයදුම්කරුවෙකු නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් ප‍්‍රතිඵල තහවුරු කර ගැනීම යටතේ මුදල් ගෙවා ලබාගත් ප‍්‍රතිඵල තහවුරු කිරීමේ ලේඛනය ප‍්‍රමාණවත් වන බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සිය නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Share This